Trang chủ Giới thiệu Cơ cấu tổ chức

Nguyễn Thị Kim Thoa

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Thủy

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Huyền

Chức vụ: Giáo viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Chức vụ: Bí thư Chi bộ - Hiệu Trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ THU THỦY

Chức vụ: Phó bí thư Chi bộ - Phó Hiệu Trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ HỒNG VIỆT

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Trang

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thúy An

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoa Lê

Chức vụ: Tổng Phụ Trách

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trịnh Thanh Hằng

Chức vụ: Nhân Viên Thư Viện

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Thị Hiếu

Chức vụ: Nhân Viên Thư Viện

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hồng Điệp

Chức vụ: Thủ Quỹ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Ngọc Anh

Chức vụ: Quản Lý Thiết Bị

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lại Tường Vi

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nông Thị Huệ

Chức vụ: Nhân Viên Y Tế

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bảo Hoa

Chức vụ: Nhân Viên Y Tế

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Thị Huyền

Chức vụ: Giáo Viên Mỹ Thuật

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thị Lan

Chức vụ: Giáo Viên Mỹ Thuật - Tổ trưởng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Văn Tỉnh

Chức vụ: Giáo Viên Thế dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Tạ Văn Quang

Chức vụ: Giáo Viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Văn Quang

Chức vụ: Giáo Viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lan Phương

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Bích Phương

Chức vụ: Giáo Viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Tuyết Nhung

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hương Quỳnh

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Hải Thanh

Chức vụ: Giáo Viên Tin

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thanh Hoàn

Chức vụ: Giáo Viên Tin

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Hương

Chức vụ: Giáo Viên - Tổ trưởng Tin

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phùng Thị Nội

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Phương Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chức vụ: Giáo Viên - Tổ trưởng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lê Phương Huyền

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thị Thanh Hường

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Bùi Bích Phượng

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Trâm

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đàm Thị Mai

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Châu

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Dương Thúy Phương

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thu Thảo

Chức vụ: Giáo viên - Phó Bí thư Chi đoàn

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Thu Hương

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó tổ 5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Dương Thị Tú Oanh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Quỳnh Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trương Thu Hằng

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đinh Thị Minh Huệ

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Thúy Liên

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Chức vụ: Giáo Viên - Chủ tịch Công đoàn

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Vũ Thị Hương Giang

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thị Bình

Chức vụ: Giáo viên -Tổ trưởng Tổ 4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hoàng Lê

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ: Lao động tiên tiến cấp cơ sở nhiều năm liền

Vũ Thị Thanh Nhàn

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Ngọc Anh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thúy Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đoàn Cẩm Vân

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đinh Thị Hạnh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đặng Thu Trang

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thị Hải Yến

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lê Thị Hồng Nguyệt

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Thu Trang

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Việt Hà

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Thủy

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Chu Thị Diệu Linh

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trương Thị Thu Huệ

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thị Thanh Hương

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đặng Thị Ánh Hồng

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Kiều Thị Bích Nguyệt

Chức vụ: Nhân Viên Văn phòng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Lan Ngọc

Chức vụ: Giáo viên - Bí thư Chi đoàn

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hồng Quân

Chức vụ: Nhân Viên Bảo Vệ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Thi Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Phương Dung

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Bùi Thị Hoài

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Vũ Huyền My

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Lan Phương

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Phương Nhung

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Kim Thoa

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Thủy

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Huyền

Chức vụ: Giáo viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Chức vụ: Bí thư Chi bộ - Hiệu Trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ THU THỦY

Chức vụ: Phó bí thư Chi bộ - Phó Hiệu Trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ HỒNG VIỆT

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Trang

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thúy An

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoa Lê

Chức vụ: Tổng Phụ Trách

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trịnh Thanh Hằng

Chức vụ: Nhân Viên Thư Viện

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Thị Hiếu

Chức vụ: Nhân Viên Thư Viện

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hồng Điệp

Chức vụ: Thủ Quỹ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Ngọc Anh

Chức vụ: Quản Lý Thiết Bị

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lại Tường Vi

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nông Thị Huệ

Chức vụ: Nhân Viên Y Tế

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bảo Hoa

Chức vụ: Nhân Viên Y Tế

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Thị Huyền

Chức vụ: Giáo Viên Mỹ Thuật

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thị Lan

Chức vụ: Giáo Viên Mỹ Thuật - Tổ trưởng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Văn Tỉnh

Chức vụ: Giáo Viên Thế dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Tạ Văn Quang

Chức vụ: Giáo Viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Văn Quang

Chức vụ: Giáo Viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lan Phương

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Bích Phương

Chức vụ: Giáo Viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Tuyết Nhung

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hương Quỳnh

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Hải Thanh

Chức vụ: Giáo Viên Tin

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thanh Hoàn

Chức vụ: Giáo Viên Tin

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Hương

Chức vụ: Giáo Viên - Tổ trưởng Tin

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phùng Thị Nội

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lê Phương Huyền

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Châu

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Thu Hương

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó tổ 5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Dương Thị Tú Oanh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Quỳnh Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trương Thu Hằng

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đinh Thị Minh Huệ

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Thúy Liên

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Chức vụ: Giáo Viên - Chủ tịch Công đoàn

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Vũ Thị Hương Giang

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thị Bình

Chức vụ: Giáo viên -Tổ trưởng Tổ 4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hoàng Lê

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ: Lao động tiên tiến cấp cơ sở nhiều năm liền

Vũ Thị Thanh Nhàn

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Ngọc Anh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thúy Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đoàn Cẩm Vân

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đinh Thị Hạnh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đặng Thu Trang

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thị Hải Yến

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lê Thị Hồng Nguyệt

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Thu Trang

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Việt Hà

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Thủy

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Chu Thị Diệu Linh

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trương Thị Thu Huệ

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thị Thanh Hương

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đặng Thị Ánh Hồng

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Kiều Thị Bích Nguyệt

Chức vụ: Nhân Viên Văn phòng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Lan Ngọc

Chức vụ: Giáo viên - Bí thư Chi đoàn

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hồng Quân

Chức vụ: Nhân Viên Bảo Vệ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Thi Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Phương Dung

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Bùi Thị Hoài

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Vũ Huyền My

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Lan Phương

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Phương Nhung

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Kim Thoa

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Thủy

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Huyền

Chức vụ: Giáo viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Chức vụ: Bí thư Chi bộ - Hiệu Trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ THU THỦY

Chức vụ: Phó bí thư Chi bộ - Phó Hiệu Trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ HỒNG VIỆT

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Trang

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thúy An

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoa Lê

Chức vụ: Tổng Phụ Trách

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trịnh Thanh Hằng

Chức vụ: Nhân Viên Thư Viện

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Thị Hiếu

Chức vụ: Nhân Viên Thư Viện

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hồng Điệp

Chức vụ: Thủ Quỹ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Ngọc Anh

Chức vụ: Quản Lý Thiết Bị

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lại Tường Vi

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nông Thị Huệ

Chức vụ: Nhân Viên Y Tế

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bảo Hoa

Chức vụ: Nhân Viên Y Tế

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Thị Huyền

Chức vụ: Giáo Viên Mỹ Thuật

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thị Lan

Chức vụ: Giáo Viên Mỹ Thuật - Tổ trưởng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Văn Tỉnh

Chức vụ: Giáo Viên Thế dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Tạ Văn Quang

Chức vụ: Giáo Viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Văn Quang

Chức vụ: Giáo Viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lan Phương

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Bích Phương

Chức vụ: Giáo Viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Tuyết Nhung

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hương Quỳnh

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Hải Thanh

Chức vụ: Giáo Viên Tin

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thanh Hoàn

Chức vụ: Giáo Viên Tin

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Hương

Chức vụ: Giáo Viên - Tổ trưởng Tin

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phùng Thị Nội

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Phương Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lê Phương Huyền

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thị Thanh Hường

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Bùi Bích Phượng

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Trâm

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đàm Thị Mai

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Châu

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Dương Thúy Phương

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thu Thảo

Chức vụ: Giáo viên - Phó Bí thư Chi đoàn

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Thu Hương

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó tổ 5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Dương Thị Tú Oanh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Quỳnh Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trương Thu Hằng

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đinh Thị Minh Huệ

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Thúy Liên

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Chức vụ: Giáo Viên - Chủ tịch Công đoàn

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Vũ Thị Hương Giang

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thị Bình

Chức vụ: Giáo viên -Tổ trưởng Tổ 4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hoàng Lê

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ: Lao động tiên tiến cấp cơ sở nhiều năm liền

Vũ Thị Thanh Nhàn

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Ngọc Anh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thúy Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đoàn Cẩm Vân

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đinh Thị Hạnh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đặng Thu Trang

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thị Hải Yến

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lê Thị Hồng Nguyệt

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Thu Trang

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Việt Hà

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Thủy

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Chu Thị Diệu Linh

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trương Thị Thu Huệ

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thị Thanh Hương

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đặng Thị Ánh Hồng

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Kiều Thị Bích Nguyệt

Chức vụ: Nhân Viên Văn phòng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Lan Ngọc

Chức vụ: Giáo viên - Bí thư Chi đoàn

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hồng Quân

Chức vụ: Nhân Viên Bảo Vệ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Thi Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Phương Dung

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Bùi Thị Hoài

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Vũ Huyền My

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Lan Phương

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Phương Nhung

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Kim Thoa

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Thủy

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Huyền

Chức vụ: Giáo viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Chức vụ: Bí thư Chi bộ - Hiệu Trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ THU THỦY

Chức vụ: Phó bí thư Chi bộ - Phó Hiệu Trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ HỒNG VIỆT

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Trang

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thúy An

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoa Lê

Chức vụ: Tổng Phụ Trách

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trịnh Thanh Hằng

Chức vụ: Nhân Viên Thư Viện

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Kim Thoa

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Thủy

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Huyền

Chức vụ: Giáo viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Chức vụ: Bí thư Chi bộ - Hiệu Trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ THU THỦY

Chức vụ: Phó bí thư Chi bộ - Phó Hiệu Trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ HỒNG VIỆT

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Trang

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thúy An

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoa Lê

Chức vụ: Tổng Phụ Trách

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trịnh Thanh Hằng

Chức vụ: Nhân Viên Thư Viện

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Thị Hiếu

Chức vụ: Nhân Viên Thư Viện

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hồng Điệp

Chức vụ: Thủ Quỹ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Ngọc Anh

Chức vụ: Quản Lý Thiết Bị

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lại Tường Vi

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nông Thị Huệ

Chức vụ: Nhân Viên Y Tế

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bảo Hoa

Chức vụ: Nhân Viên Y Tế

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Thị Huyền

Chức vụ: Giáo Viên Mỹ Thuật

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thị Lan

Chức vụ: Giáo Viên Mỹ Thuật - Tổ trưởng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Văn Tỉnh

Chức vụ: Giáo Viên Thế dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Tạ Văn Quang

Chức vụ: Giáo Viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Văn Quang

Chức vụ: Giáo Viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lan Phương

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Bích Phương

Chức vụ: Giáo Viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Tuyết Nhung

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hương Quỳnh

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Hải Thanh

Chức vụ: Giáo Viên Tin

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thanh Hoàn

Chức vụ: Giáo Viên Tin

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Hương

Chức vụ: Giáo Viên - Tổ trưởng Tin

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phùng Thị Nội

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Phương Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chức vụ: Giáo Viên - Tổ trưởng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lê Phương Huyền

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thị Thanh Hường

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Bùi Bích Phượng

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Trâm

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đàm Thị Mai

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Châu

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Dương Thúy Phương

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thu Thảo

Chức vụ: Giáo viên - Phó Bí thư Chi đoàn

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Thu Hương

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó tổ 5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Dương Thị Tú Oanh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Quỳnh Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trương Thu Hằng

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đinh Thị Minh Huệ

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Thúy Liên

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Chức vụ: Giáo Viên - Chủ tịch Công đoàn

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Vũ Thị Hương Giang

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thị Bình

Chức vụ: Giáo viên -Tổ trưởng Tổ 4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hoàng Lê

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ: Lao động tiên tiến cấp cơ sở nhiều năm liền

Vũ Thị Thanh Nhàn

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Ngọc Anh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thúy Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đoàn Cẩm Vân

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đinh Thị Hạnh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đặng Thu Trang

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thị Hải Yến

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lê Thị Hồng Nguyệt

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Thu Trang

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Việt Hà

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Thủy

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Chu Thị Diệu Linh

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trương Thị Thu Huệ

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thị Thanh Hương

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đặng Thị Ánh Hồng

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Kiều Thị Bích Nguyệt

Chức vụ: Nhân Viên Văn phòng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Lan Ngọc

Chức vụ: Giáo viên - Bí thư Chi đoàn

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hồng Quân

Chức vụ: Nhân Viên Bảo Vệ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Thi Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Phương Dung

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Bùi Thị Hoài

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Vũ Huyền My

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Lan Phương

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Phương Nhung

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Kim Thoa

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Thủy

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Huyền

Chức vụ: Giáo viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Chức vụ: Bí thư Chi bộ - Hiệu Trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ THU THỦY

Chức vụ: Phó bí thư Chi bộ - Phó Hiệu Trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ HỒNG VIỆT

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Trang

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thúy An

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoa Lê

Chức vụ: Tổng Phụ Trách

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trịnh Thanh Hằng

Chức vụ: Nhân Viên Thư Viện

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Thị Hiếu

Chức vụ: Nhân Viên Thư Viện

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hồng Điệp

Chức vụ: Thủ Quỹ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Ngọc Anh

Chức vụ: Quản Lý Thiết Bị

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lại Tường Vi

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nông Thị Huệ

Chức vụ: Nhân Viên Y Tế

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bảo Hoa

Chức vụ: Nhân Viên Y Tế

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Thị Huyền

Chức vụ: Giáo Viên Mỹ Thuật

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thị Lan

Chức vụ: Giáo Viên Mỹ Thuật - Tổ trưởng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Văn Tỉnh

Chức vụ: Giáo Viên Thế dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Tạ Văn Quang

Chức vụ: Giáo Viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Văn Quang

Chức vụ: Giáo Viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lan Phương

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Bích Phương

Chức vụ: Giáo Viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Tuyết Nhung

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hương Quỳnh

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Hải Thanh

Chức vụ: Giáo Viên Tin

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thanh Hoàn

Chức vụ: Giáo Viên Tin

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Hương

Chức vụ: Giáo Viên - Tổ trưởng Tin

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phùng Thị Nội

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Phương Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chức vụ: Giáo Viên - Tổ trưởng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lê Phương Huyền

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thị Thanh Hường

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Bùi Bích Phượng

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Trâm

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đàm Thị Mai

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Châu

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Dương Thúy Phương

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thu Thảo

Chức vụ: Giáo viên - Phó Bí thư Chi đoàn

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Thu Hương

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó tổ 5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Dương Thị Tú Oanh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Quỳnh Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trương Thu Hằng

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đinh Thị Minh Huệ

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Thúy Liên

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Chức vụ: Giáo Viên - Chủ tịch Công đoàn

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Vũ Thị Hương Giang

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thị Bình

Chức vụ: Giáo viên -Tổ trưởng Tổ 4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hoàng Lê

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ: Lao động tiên tiến cấp cơ sở nhiều năm liền

Vũ Thị Thanh Nhàn

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Ngọc Anh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thúy Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đoàn Cẩm Vân

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đinh Thị Hạnh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đặng Thu Trang

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thị Hải Yến

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lê Thị Hồng Nguyệt

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Thu Trang

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Việt Hà

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Thủy

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Chu Thị Diệu Linh

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trương Thị Thu Huệ

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thị Thanh Hương

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đặng Thị Ánh Hồng

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Kiều Thị Bích Nguyệt

Chức vụ: Nhân Viên Văn phòng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Lan Ngọc

Chức vụ: Giáo viên - Bí thư Chi đoàn

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hồng Quân

Chức vụ: Nhân Viên Bảo Vệ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Thi Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Phương Dung

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Bùi Thị Hoài

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Vũ Huyền My

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Lan Phương

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Phương Nhung

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Kim Thoa

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Thủy

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Huyền

Chức vụ: Giáo viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Chức vụ: Bí thư Chi bộ - Hiệu Trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ THU THỦY

Chức vụ: Phó bí thư Chi bộ - Phó Hiệu Trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ HỒNG VIỆT

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Trang

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thúy An

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoa Lê

Chức vụ: Tổng Phụ Trách

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trịnh Thanh Hằng

Chức vụ: Nhân Viên Thư Viện

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Thị Hiếu

Chức vụ: Nhân Viên Thư Viện

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hồng Điệp

Chức vụ: Thủ Quỹ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Ngọc Anh

Chức vụ: Quản Lý Thiết Bị

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lại Tường Vi

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nông Thị Huệ

Chức vụ: Nhân Viên Y Tế

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bảo Hoa

Chức vụ: Nhân Viên Y Tế

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Thị Huyền

Chức vụ: Giáo Viên Mỹ Thuật

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thị Lan

Chức vụ: Giáo Viên Mỹ Thuật - Tổ trưởng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Văn Tỉnh

Chức vụ: Giáo Viên Thế dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Tạ Văn Quang

Chức vụ: Giáo Viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Văn Quang

Chức vụ: Giáo Viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lan Phương

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Bích Phương

Chức vụ: Giáo Viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Tuyết Nhung

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hương Quỳnh

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Hải Thanh

Chức vụ: Giáo Viên Tin

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thanh Hoàn

Chức vụ: Giáo Viên Tin

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Hương

Chức vụ: Giáo Viên - Tổ trưởng Tin

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phùng Thị Nội

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Phương Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chức vụ: Giáo Viên - Tổ trưởng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lê Phương Huyền

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thị Thanh Hường

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Bùi Bích Phượng

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Trâm

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đàm Thị Mai

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Châu

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Dương Thúy Phương

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thu Thảo

Chức vụ: Giáo viên - Phó Bí thư Chi đoàn

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Thu Hương

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó tổ 5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Dương Thị Tú Oanh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Quỳnh Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trương Thu Hằng

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đinh Thị Minh Huệ

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Thúy Liên

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Chức vụ: Giáo Viên - Chủ tịch Công đoàn

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Vũ Thị Hương Giang

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thị Bình

Chức vụ: Giáo viên -Tổ trưởng Tổ 4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hoàng Lê

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ: Lao động tiên tiến cấp cơ sở nhiều năm liền

Vũ Thị Thanh Nhàn

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Ngọc Anh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thúy Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đoàn Cẩm Vân

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đinh Thị Hạnh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đặng Thu Trang

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thị Hải Yến

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lê Thị Hồng Nguyệt

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Thu Trang

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Việt Hà

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Thủy

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Chu Thị Diệu Linh

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trương Thị Thu Huệ

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thị Thanh Hương

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đặng Thị Ánh Hồng

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Kiều Thị Bích Nguyệt

Chức vụ: Nhân Viên Văn phòng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Lan Ngọc

Chức vụ: Giáo viên - Bí thư Chi đoàn

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hồng Quân

Chức vụ: Nhân Viên Bảo Vệ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Thi Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Phương Dung

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Bùi Thị Hoài

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Vũ Huyền My

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Lan Phương

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Phương Nhung

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Kim Thoa

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Thủy

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Huyền

Chức vụ: Giáo viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Chức vụ: Bí thư Chi bộ - Hiệu Trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ THU THỦY

Chức vụ: Phó bí thư Chi bộ - Phó Hiệu Trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ HỒNG VIỆT

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Trang

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thúy An

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoa Lê

Chức vụ: Tổng Phụ Trách

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trịnh Thanh Hằng

Chức vụ: Nhân Viên Thư Viện

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Thị Hiếu

Chức vụ: Nhân Viên Thư Viện

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hồng Điệp

Chức vụ: Thủ Quỹ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Ngọc Anh

Chức vụ: Quản Lý Thiết Bị

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lại Tường Vi

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nông Thị Huệ

Chức vụ: Nhân Viên Y Tế

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bảo Hoa

Chức vụ: Nhân Viên Y Tế

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Thị Huyền

Chức vụ: Giáo Viên Mỹ Thuật

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thị Lan

Chức vụ: Giáo Viên Mỹ Thuật - Tổ trưởng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Văn Tỉnh

Chức vụ: Giáo Viên Thế dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Tạ Văn Quang

Chức vụ: Giáo Viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Văn Quang

Chức vụ: Giáo Viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lan Phương

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Bích Phương

Chức vụ: Giáo Viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Tuyết Nhung

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hương Quỳnh

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Hải Thanh

Chức vụ: Giáo Viên Tin

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thanh Hoàn

Chức vụ: Giáo Viên Tin

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Hương

Chức vụ: Giáo Viên - Tổ trưởng Tin

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phùng Thị Nội

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Phương Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chức vụ: Giáo Viên - Tổ trưởng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lê Phương Huyền

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thị Thanh Hường

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Bùi Bích Phượng

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Trâm

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đàm Thị Mai

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Châu

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Dương Thúy Phương

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thu Thảo

Chức vụ: Giáo viên - Phó Bí thư Chi đoàn

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Thu Hương

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó tổ 5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Dương Thị Tú Oanh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Quỳnh Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trương Thu Hằng

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đinh Thị Minh Huệ

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Thúy Liên

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Chức vụ: Giáo Viên - Chủ tịch Công đoàn

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Vũ Thị Hương Giang

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thị Bình

Chức vụ: Giáo viên -Tổ trưởng Tổ 4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hoàng Lê

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ: Lao động tiên tiến cấp cơ sở nhiều năm liền

Vũ Thị Thanh Nhàn

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Ngọc Anh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thúy Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đoàn Cẩm Vân

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đinh Thị Hạnh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đặng Thu Trang

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thị Hải Yến

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lê Thị Hồng Nguyệt

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Thu Trang

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Việt Hà

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Thủy

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Chu Thị Diệu Linh

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trương Thị Thu Huệ

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thị Thanh Hương

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đặng Thị Ánh Hồng

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Kiều Thị Bích Nguyệt

Chức vụ: Nhân Viên Văn phòng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Lan Ngọc

Chức vụ: Giáo viên - Bí thư Chi đoàn

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hồng Quân

Chức vụ: Nhân Viên Bảo Vệ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Thi Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Phương Dung

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Bùi Thị Hoài

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Vũ Huyền My

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Lan Phương

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Phương Nhung

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Kim Thoa

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Thủy

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Huyền

Chức vụ: Giáo viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Chức vụ: Bí thư Chi bộ - Hiệu Trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ THU THỦY

Chức vụ: Phó bí thư Chi bộ - Phó Hiệu Trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ HỒNG VIỆT

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Trang

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thúy An

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoa Lê

Chức vụ: Tổng Phụ Trách

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trịnh Thanh Hằng

Chức vụ: Nhân Viên Thư Viện

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Thị Hiếu

Chức vụ: Nhân Viên Thư Viện

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hồng Điệp

Chức vụ: Thủ Quỹ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Ngọc Anh

Chức vụ: Quản Lý Thiết Bị

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lại Tường Vi

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nông Thị Huệ

Chức vụ: Nhân Viên Y Tế

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bảo Hoa

Chức vụ: Nhân Viên Y Tế

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Thị Huyền

Chức vụ: Giáo Viên Mỹ Thuật

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thị Lan

Chức vụ: Giáo Viên Mỹ Thuật - Tổ trưởng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Văn Tỉnh

Chức vụ: Giáo Viên Thế dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Tạ Văn Quang

Chức vụ: Giáo Viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Văn Quang

Chức vụ: Giáo Viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lan Phương

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Bích Phương

Chức vụ: Giáo Viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Tuyết Nhung

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hương Quỳnh

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Hải Thanh

Chức vụ: Giáo Viên Tin

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thanh Hoàn

Chức vụ: Giáo Viên Tin

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Hương

Chức vụ: Giáo Viên - Tổ trưởng Tin

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phùng Thị Nội

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Phương Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chức vụ: Giáo Viên - Tổ trưởng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lê Phương Huyền

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thị Thanh Hường

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Bùi Bích Phượng

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Trâm

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đàm Thị Mai

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Châu

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Dương Thúy Phương

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thu Thảo

Chức vụ: Giáo viên - Phó Bí thư Chi đoàn

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Thu Hương

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó tổ 5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Dương Thị Tú Oanh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Quỳnh Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trương Thu Hằng

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đinh Thị Minh Huệ

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Thúy Liên

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Chức vụ: Giáo Viên - Chủ tịch Công đoàn

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Vũ Thị Hương Giang

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thị Bình

Chức vụ: Giáo viên -Tổ trưởng Tổ 4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hoàng Lê

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ: Lao động tiên tiến cấp cơ sở nhiều năm liền

Vũ Thị Thanh Nhàn

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Ngọc Anh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thúy Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đoàn Cẩm Vân

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đinh Thị Hạnh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đặng Thu Trang

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thị Hải Yến

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lê Thị Hồng Nguyệt

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Thu Trang

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Việt Hà

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Thủy

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Chu Thị Diệu Linh

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trương Thị Thu Huệ

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thị Thanh Hương

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đặng Thị Ánh Hồng

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Kiều Thị Bích Nguyệt

Chức vụ: Nhân Viên Văn phòng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Lan Ngọc

Chức vụ: Giáo viên - Bí thư Chi đoàn

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hồng Quân

Chức vụ: Nhân Viên Bảo Vệ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Thi Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Phương Dung

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Bùi Thị Hoài

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Vũ Huyền My

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Lan Phương

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Phương Nhung

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Kim Thoa

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Thủy

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Huyền

Chức vụ: Giáo viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Chức vụ: Bí thư Chi bộ - Hiệu Trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ THU THỦY

Chức vụ: Phó bí thư Chi bộ - Phó Hiệu Trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

NGUYỄN THỊ HỒNG VIỆT

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng nhà trường

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Trang

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thúy An

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoa Lê

Chức vụ: Tổng Phụ Trách

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trịnh Thanh Hằng

Chức vụ: Nhân Viên Thư Viện

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Thị Hiếu

Chức vụ: Nhân Viên Thư Viện

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hồng Điệp

Chức vụ: Thủ Quỹ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Ngọc Anh

Chức vụ: Quản Lý Thiết Bị

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lại Tường Vi

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nông Thị Huệ

Chức vụ: Nhân Viên Y Tế

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bảo Hoa

Chức vụ: Nhân Viên Y Tế

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Thị Huyền

Chức vụ: Giáo Viên Mỹ Thuật

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thị Lan

Chức vụ: Giáo Viên Mỹ Thuật - Tổ trưởng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Văn Tỉnh

Chức vụ: Giáo Viên Thế dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Tạ Văn Quang

Chức vụ: Giáo Viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Văn Quang

Chức vụ: Giáo Viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lan Phương

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Bích Phương

Chức vụ: Giáo Viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Tuyết Nhung

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hương Quỳnh

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Hải Thanh

Chức vụ: Giáo Viên Tin

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thanh Hoàn

Chức vụ: Giáo Viên Tin

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Hương

Chức vụ: Giáo Viên - Tổ trưởng Tin

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phùng Thị Nội

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Phương Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chức vụ: Giáo Viên - Tổ trưởng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lê Phương Huyền

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thị Thanh Hường

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Bùi Bích Phượng

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Trâm

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đàm Thị Mai

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Châu

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Dương Thúy Phương

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thu Thảo

Chức vụ: Giáo viên - Phó Bí thư Chi đoàn

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Thu Hương

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó tổ 5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Dương Thị Tú Oanh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Quỳnh Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trương Thu Hằng

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đinh Thị Minh Huệ

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Thúy Liên

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Chức vụ: Giáo Viên - Chủ tịch Công đoàn

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Vũ Thị Hương Giang

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thị Bình

Chức vụ: Giáo viên -Tổ trưởng Tổ 4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hoàng Lê

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ: Lao động tiên tiến cấp cơ sở nhiều năm liền

Vũ Thị Thanh Nhàn

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Ngọc Anh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thúy Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đoàn Cẩm Vân

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đinh Thị Hạnh

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đặng Thu Trang

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đỗ Thị Hải Yến

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Lê Thị Hồng Nguyệt

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Thu Trang

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Việt Hà

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thu Thủy

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Chu Thị Diệu Linh

Chức vụ: Giáo viên -Tổ phó Tổ 2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trương Thị Thu Huệ

Chức vụ: Giáo viên - Tổ Trưởng Tổ 2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Hoàng Thị Thanh Hương

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Đặng Thị Ánh Hồng

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Kiều Thị Bích Nguyệt

Chức vụ: Nhân Viên Văn phòng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Lan Ngọc

Chức vụ: Giáo viên - Bí thư Chi đoàn

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Hồng Quân

Chức vụ: Nhân Viên Bảo Vệ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Thi Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Phạm Phương Dung

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Bùi Thị Hoài

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Vũ Huyền My

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Trần Lan Phương

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Phương Nhung

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Thị Kim Thoa

Chức vụ: Giáo Viên

Email:

Số điện thoại:

Học hàm - Học vị:

Trình độ:

Nguyễn Bích Thủy